පදක්කම් වල ඉතා වැදගත් අංගයක් ලෙස රිබන් බහුලව භාවිතා වේ. පොලියෙස්ටර්, තාප හුවමාරුව, වියන ලද, නයිලෝන් සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය වලින් රිබන් ලබා දිය හැකිය.එය සේවාදායකයාගේ තේරීම සහ ලාංඡනය මූර්තිමත් කරන්නේ කෙසේද යන්න මත රඳා පවතී. ලාංඡනයේ වියැකී ගිය වර්‍ණ තිබේ නම්, තාපය මාරු කරන ලේන්යාර්ඩ් බොහෝ දුරට තෝරා ගනු ලබන්නේ එහි තරඟකාරී මිල නිසා පමණක් නොව එහි මතුපිට වඩාත් මෘදු වීම නිසා ය. පොලියෙස්ටර් ලේන්යාඩ් හි ලාංඡනය සාමාන්‍යයෙන් සිල්ක් ස්ක්‍රීන් මුද්‍රණය හෝ සීඑම්වයිකේ මුද්‍රණය වේ. එහි සමස්ත පිරිවැය සැලකිල්ලට ගෙන වියන ලද හෝ නයිලෝන් ලේන්යාර්ඩ් සාමාන්‍යයෙන් තෝරා නොගනී. රිබන් වල සම්මත ප්‍රමාණය 800mm ~ 900mm වේ. සමහර විට සේවාදායකයින් දිගු කාලයක් කැමති නම් එය සාදරයෙන් පිළිගනී. රිබන් වල ඇති ද්‍රව්‍ය සහ එහි ලාංඡනය හැරුණු විට රිබන් වල තවත් වැදගත් අංගයක් නම් එය මැසීමේ ගුණාත්මකභාවයයි. පදක්කම් සමඟ සම්බන්ධ වීමට එය වී මැහුම් හෝ එච් මැහුම් විය හැකිය. එච් මැසීමට ලෝහ උපාංග අවශ්‍ය නොවන අතර වී මැසීමට පීත්ත පටිය සහ පදක්කම් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා රිබන් මුදුව සහ පැනීමේ මුදුව අවශ්‍ය වේ. අපගේ උසස් මැහුම් වල ගුණාත්මකභාවය සහතික කළ හැකි අපගේ පළපුරුදු සේවකයින් විසින් අපගේ මැහුම් වල ගුණාත්මකභාවය අවසන් කර ඇත.     වෘත්තීයමය ප්‍රවර්ධන තෑගි සපයන්නා වශයෙන් ඇසුරුම් කිරීම ඇතුළුව සමස්ත නිෂ්පාදන කට්ටලයක්ම අපට ලබා දිය හැකිය. රිබන් මිලදී ගැනීමට පමණක් හෝ පදක්කම් ඇතුළුව මුළු නිෂ්පාදනයම මිලදී ගැනීමට අපව සම්බන්ධ කළත් දෙකම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබේ විමසීම් එනතෙක් බලා සිටීමට අපි මෙහි සිටිමු.